MIKLÓS MÉCS & JUDIT FISCHER (HU)
Bez názvu / Untitled, 2007

Objekt / object
Se svolením autorů / courtesy the artists

Mohlo by to být „Stůj, dej přednost v jízdě“ ale i „Pozor“, ale nejvlastnějším významem této matoucí značky je naprosté zmatení.

It could be "Yield" but also "Attention", but ultimately the meaning of this confusing sign is the total confusion.