TAMARA MOYZES (SK) & SHLOMI YAFFE (IL)
Evropský pas pro vykoupení Sionu / European Passport for the Redemption of Zion, 2011

Instalace / installation
Se svolením autorů / courtesy the artists

Fiktivní integrace Izraele do Evropské unie, prezentovaná jako řešení blízkovýchodního konfliktu, konfrontuje naděje, obavy, ideály i lhostejnost občanů na straně Izraele i Evropy. Objevují se zde různé mystifikující dokumenty, mapující dopady izraelsko-evropské smlouvy, euromince s izraelským motivem, izraelský pas EU, průzkumy veřejného mínění a veřejné manifesty. Tvůrci tohoto specifického plánu na dosažení míru na Blízkém východě si pohrávají s myšlenkou, že vzhledem k tomu, že se Izrael už dlouho považuje za nedílnou součást evropské kultury, je pro zemi oficiální členství v „klubu“ jen otázkou několika málo formalit.

The imaginary integration of Israel into the European Union, introduced as a solution to the Middle-Eastern conflict, confronts the hopes, fears, ideals, as well as indifference of citizens of both parties, EU and Israel. It presents various mystifying documents that demonstrate the process and impact of the Israeli-European contract, the minted Euro with an Israeli motive, EU Israeli passport, as well as surveys and readings of the project´s manifests. The authors of this particular plan for peace in the Middle East suggest that since Israel considers itself to be an inseparable part of European culture, to make it an official member of “the club” is just a question of a few formalities.