SHAHAR MARCUS (IL)
Otcové jedli (nezralé hrozny a synům trnou zuby) / The Fathers Have Eaten (Sour Grapes and the Children’s Teeth Are Set on Edge), 2008

Video, 4 min 6 sec

Se svolením autora / courtesy the artist

Umělec čte text o apokalypse z knihy Ezechiel a přitom si strhává a pojídá svá vojenská vyznamenání. Strhávání vlastních vyznamenání odkazuje k Dreyfussově aféře, pojídání sebe samého lze interpretovat také jako sebekritiku nebo ironický náhled na politickou situaci v Izraeli. Věta „Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby“ je přesycena významy. V daném kontextu se vztahuje k diskuzi mezi generacemi a jejich rozdílným postojům k historii a současnosti izraelského státu.

In the video the artist is reading an apocalypse from the book of Ezekiel while tearing off and consuming his own colonel medals. By tearing off his own medals, he is performing an action that refers to the Dreyfuss affair. The act of consuming himself could be interpreted as self-criticism or an ironic view of the political situation in Israel. Here, the saying “fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge” is a loaded one. In the given context it references the debate between generations and their different stances toward the history and present of the state of Israel.