AVI MOGRABI (IL)
Paní Goldsteinová / Mrs. Goldstein, 2002

Video, 9 min 16 sec

Se svolením autora / courtesy the artist

Toto video, které bylo původně součástí filmu August (Srpen, 2002), ukazuje konkurz na roli Miryam Goldsteinové, ženy židovského teroristy Barucha Goldsteina, který v roce 1994 zastřelil v Hebronu 29 Palestinců během páteční modlitby v Jeskyni patriarchů. Tento masakr je v kolektivní paměti zapsán jako první sebevražedný akt, který vedl k narušení dohod z Osla a vystupňování násilí.

Originally a part of the movie August (2002), this video shows auditions for actresses for the role of Miryam Goldstein, the wife of the Jewish terrorist, Baruch Goldstein, who shot 29 Palestinians in Hebron in 1994, during their Friday prayers in the Cave of the Patriarchs. The massacre of Baruch Goldstein is stamped in the collective memory as the first suicide event that led to the deterioration of the Oslo agreements and escalation of violence.