PUBLIC MOVEMENT (IL)
Olympijský stadion, Berlín / Olympic Stadium, Berlin, 2009

Digitální tisk / digital print, 120 x 180 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Takže tak! / Also Thus!

Video, 2 min 15 sec
Se svolením autorů / courtesy the artists

Public Movement (Veřejné hnutí) je performativní výzkumné uskupení, které pořádá politické akce ve veřejném prostoru. Hnutí zkoumá politické a estetické možnosti skupiny lidí, kteří společně performují. Studuje a vytváří veřejné choreografie, formy společenského pořádku, veřejné i skryté rituály. Mezi akce uskutečněné skupinou Public Movement v minulosti a zároveň plánované do budoucna patří: manifestace přítomnosti, fiktivní projevy nenávisti, nové folklorní tance, synchronizované procedury pohybu, spektákly, pochody, inscenování a přehrávání momentů ze života jednotlivců, komunit, společenských institucí, národů, států a lidstva. Public Movement založili v listopadu 2006 Omer Krieger a Dana Yahalomi, kteří jej společně vedli až do srpna 2011.

Public Movement is a performative research body that investigates and stages political actions in public spaces. The movement explores the political and aesthetic possibilities residing in a group of people acting together. It studies and creates public choreographies, forms of social order, overt and covert rituals. Among Public Movement's actions in the past and in the future: manifestations of presence, fictional acts of hatred, new folk dances, synchronized procedures of movement, spectacles, marches, inventing and reenacting moments in the life of individuals, communities, social institutions, peoples, states, and of humanity. Public Movement was founded in November 2006 by Omer Krieger and Dana Yahalomi, who led it together until August 2011.