NOAM DAROM (IL)
Zeď / The Wall, 2009

Video, 3 min

Se svolením autora / courtesy the artist

Video zobrazuje umělce, který vytahuje motlitby vložené do prasklin mezi kameny Zdi nářků a nahlas je předčítá. Toto znesvěcující odhalení nejtajnějších přání lidí navštěvujících jedno z nejposvátnějších míst v Jeruzalémě ukazuje, jak hluboce zakořeněné jsou rozpory, které formují izraelskou společnost, vazby mezi duchovním a politickým životem a také celkovou propojenost soukromé a veřejné sféry.

The video shows the artist removing the prayers inserted in the cracks between the stones of the Wailing Wall and reading them aloud. This “sacrilegious” revelation of the innermost wishes of those who come to one of the most holy places in the city of Jerusalem demonstrates the deeply rooted contradictions that constitute Israeli society, the links between its spiritual and political life, as well as the interconnected-ness of the private and public sphere in general.