MILAN KOZELKA (CZ)
Národ sobě / Nation to Itself, 2009

Digitální tisk, 9 částí, každá 68 x 90 cm / digital Print, 9 parts, each 68 x 90 cm

Se svolením autora / courtesy the artist

Ve svých digitálních montážích Kozelka spojuje obrazy, které mohou být absurdní i znepokojivé. Přes jejich ironický tón odrážejí tyto hybridní scény logiku příznačnou pro současnou mediální „realitu“.

In his digital montages Kozelka brings together images that can be both banal and sinister. In spite of their ironic tone, these hybrid scenes mirror the logic typical for today’s media “reality”.