VOLKER MÄRZ (DE)
Kafka v Izraeli / Kafka in Israel, 2008-2012

Instalace / installation

Se svolením autora / courtesy the artist

V tomto příběhu je Franz Kafka stále naživu a pobývá v Izraeli. Dobrodružství Kafky a jeho opice, pana Rotpetera, nám zprostředkují izraelskou a palestinskou realitu a poukazují zejména na nesoulad mezi původním ideálem vytvořeným židovsko-evropskou inteligencí a současnou agresivní realitou státu Izrael. Během realizace tohoto projektu März několikrát navštívil Izrael, procestoval celou zemi v doprovodu svých postav a dokumentoval jejich zážitky v reálném prostředí, přičemž se sám někdy ocitl doslova v kafkovských situacích.

The narrative behind this work is that Franz Kafka is alive and a resident of Israel. Through the adventures of Kafka and his ape Mr. Rotpeter we are exposed to the Israeli and Palestinian reality mainly to manifest the dissonance between the ideal of the State of Israel conceived by the Jewish-European intelligentsia, and its current violent reality. For the creation of this project März visited Israel several times travelling from border to border accompanied by the figures he created and documenting them in real setting, only to sometimes find himself in Kafkaesque situations.