RONEN EIDELMAN (IL)
Medinat Weimar

Instalace, probíhající projekt / installation, ongoing project
Se svolením autorů / courtesy the artists

Prostřednictvím svého projektu – vytvoření židovského státu na území dřívějšího východního Německa – problematizuje Eidelman národní, politické i umělecké hranice. Svým gestem otevírá otázky národní identity, antisemitismu a složitého vztahu Německa, Židů a Izraele. Za pomoci transparentů, vlajek a mini-ústavy se Eidelman snaží využít „provokaci jako nástroj diskuze o pravdách a tabu, které by jinak zůstaly bez povšimnutí: antisemitismu a kritice Izraele.“

Eidelman is challenging boundaries – national, political and artistic – with his project to create a Jewish state in the former East Germany. By this gesture he raises questions about national identity, anti-Semitism and the complex relationship involving Germany, Jews and Israel. With banners, flags and a mini-constitution, Eidelman is “looking for provocation as a tool to talk about truths and taboos that otherwise would not be touched: anti-Semitism and criticism of Israel.”