KHALED JARRAR (PS)
Cesta 110 / Journey 110, 2009

Video, 12 min 16 sec

Se svolením Polaris Galerie, Paříž / courtesy Polaris Gallery, Paris

Cesta světla je často popisována jako součást zážitku na prahu smrti. Lidé popisují tuto zkušenost jako vznášení se směrem vzhůru skrze intenzivní tmu tunelu, na konci které se nachází překrásné světlo. Za cíl cesty světla je nejčastěji považován přechod do nebe nebo „na druhou stranu.” Většinou má tento průchod délku 110 metrů, které odlišují duchy od andělů.

The Journey of light is often described as an element of a near-death experience. People describe the experience as floating upwards peacefully through a long journey of the intense darkness of the tunnel with a beautiful light to be found at the end of this it. As a plot device it is most commonly described as a passageway to heaven or "the other side". Usually it is the passage through these 110 meters that distinguishes the ghosts from the angels.