YONATAN SHAPIRA (IL) & EWA JASIEWICZ (PL)

Osvoboďte všechna ghetta / Free All Ghettos, 2010

Digitální tisk / digital print, 120 x 179 cm
Se svolením autorů / courtesy the artists

Yonatan Shapira, bývalý kapitán izraelského letectva a spoluzakladatel izraelsko-palestinského hnutí Bojovníci za mír, nasprejoval společně s Ewou Jasiewicz na zbytky zdi varšavského ghetta nápisy „Svobodu Gaze a Palestině“ a „Osvoboďte všechna ghetta“. „Netvrdím, že to lze srovnávat se zrůdností nacistických táborů smrti,“ říká Shapira. „Tvrdím ale, že musíme mluvit o tichu, které v Izraeli a na celém světě panuje kolem lidí žijících na místě, které je v podstatě také ghettem.“

Together with Ewa Jasiewicz, Yonatan Shapira, former captain in the Israeli Air Force and co-founder of Israeli-Palestinian movement Combatants for Peace, sprayed the messages “Free Gaza and Palestine” and Liberate all “ghettos” on the remnants of the Warsaw Ghetto wall. “I am not saying there is a comparison with the monstrosity of Nazi death camps,” says Shapira, “but I am saying we must talk about the silence in Israel and the world regarding people confined in a ghetto-like place.”

YONATAN SHAPIRA (IL)

Es Brent, 2012

Zvuková instalace / sound Installation

Se svolením autora / courtesy the artist

Es Brent je píseň v jidiš, kterou po pogromu v Przytyku v roce 1938 složil Mordechaj Gebirtig. Gebirtig zemřel o čtyři roky později v Krakowském ghettu. „Tu písničku mě naučil dědeček a jako dítě jsem ji zpíval hebrejsky při nejrůznějších vzpomínkových obřadech spojených s holocaustem. V roce 2009, po operaci „Lité olovo“, mi ji přítel Amní Athamní pomohl přeložit do arabštiny.“

Hoří
Hoří, bratři, hoří!
Oj, náš ubohý štetl hoří.
Běsnící vichr rozfoukává divoké plameny
a zuřivě trhá,
ničí a rozbíjí všechno.
Vše kolem hoří.
A ty stojíš a jen se díváš, ty
se založenýma rukama...
A ty stojíš a jen se díváš,
zatímco náš štetl hoří.


Es Brent is a Yiddish song written in 1938 by Mordechai Gebirtig after the pogrom in Przytyk. Gebirtig was killed in Krakow ghetto four years later. “I learned this song from my grandfather and as a child I sang its Hebrew version in many Holocaust memorial ceremonies. In 2009, after operation “Cast Lead”, my friend Amnee Athamnee helped me translate it to Arabic.”

It's Burning
It's burning, brothers, it's burning!
Oy, our poor shtetl is burning,
Raging winds are fanning the wild flames
And furiously tearing,
Destroying and scattering everything.
All around, all is burningAnd you stand and look just so, you
With folded hands...
And you stand and look just so,
While our shtetl burns.