HANNA FARAH - KUFER BIRIM (PS) & HILA LULU LIN (IL)
Beze jména / Nameless, 2009

Al-’Anqa (Fénix) / Al-’Anqa (Phoenix), 2009
Video, 5 min

Se svolením autora / courtesy the artist

Obě slova v sobě spojují svůj obecný význam i jeho opak. Když Al-Džanna (rajská zahrada) hoří, je zároveň peklem; obě místa existují zároveň, jedno však nemůže druhé zničit. Gaza v plamenech: neustále znovu a znovu vstává z popela jako starověký fénix. V moderní hebrejštině „jdi do Azazelu“ znamená „jdi do pekla“. Azazel je biblický název skutečného místa nedaleko Jeruzaléma, ale též označení pro démona. První část výrazu se píše a zní naprosto stejně jako hebrejský název Gazy, takže někdy můžeme slyšet, jak lidé říkají „jdi do Azy“ („jdi do Gazy“) jako zkrácený výraz pro „jdi do pekla“. Obě díla byla natočena v zimě 2009, v době izraelského útoku na Gazu.

Each of the two words written in fire contains its own meaning and its contrary. Al-Janna (Garden of Eden) and while it burns, it is also hell; both places exist simultaneously, yet cannot annihilate one another. Gaza on fire: Always awakening from the ashes like the ancient phoenix. In modern Hebrew, “go to Azazel” means “go to hell.” Azazel is a biblical name that represents either a real place near Jerusalem or a demon. But the first part of the name, “Aza”, sounds and is written exactly like the Hebrew name for Gaza. So you could sometimes hear people say “go to Aza” (“go to Gaza”) as an abbreviation for “go to hell.” Both of those works were shot during the winter of 2009, while Gaza was under Israeli attack.