SHLOMI YAFFE (IL)
Jad Vašem / Yad Vashem, 2004

Video, 3 min
Se svolením autorů / courtesy the artists

Video ukazuje palestinské dělníky, kteří pracují na stavbě židovského Muzea holocaustu. Na tomto místě se prolínají spory o dominantní interpretaci historie a otázky po identitě oběti. Podle očekávání nemají Palestinci prostředky, aby tento boj vyhráli, a je ironií osudu, že sami pomáhají budovat příběh druhé strany.

The video shows Palestinian construction workers employed by the Israelis to build the Jewish Holocaust Museum. In this site, the battle concerning the dominant narrative and the issue regarding the identity of the victim intersect. As expected, the Palestinians have no sources to win this struggle. Ironically they are the ones who build the narrative of the other.