IHAB JADALLAH (PS)
Střelec / The Shooter, 2007

Video, 7 min

Se svolením autora / courtesy the artist

Video Střelec spojuje téma Hollywoodu a médií a ukazuje naši neschopnost rozlišit mezi příčinou a následkem. Ve videu se ikonická postava amerického kovboje mění v palestinského bojovníka za svobodu, aby se vzápětí ukázalo, že jde jen o herce v dramatu, který režírují mezinárodní média. Jadallah ukazuje na parazitické způsoby, jakými mediální zpravodajské služby a korporace využívají pokračující krizi v Palestině, a zároveň obrací svou pozornost k tomu, jak média nejen udržují tradiční mytologie hrdinství, ale také produkují nové hrdiny „podle obrazu svého“. Jak poznamenává sám autor: „Palestina je okupována mezinárodními médii. Ukazují ji v senzačních zpravodajských vstupech a Palestinci se stali „performery” v dramatických večerních zprávách.”

The Shooter draws together Hollywood and broadcast-media underscoring our inability to distinguish between cause and effect. In the video, the character of an iconic American cowboy turns into a Palestinian freedom fighter, and then is subsequently revealed to be an actor in a drama staged by international media. Jadallah indicts not only the vampire-like ways in which news services and corporations exploit the ongoing crisis in Palestine, but also turns his analysis on how the media not only sustains mythologies of heroism, but also produce new ones in their own image. As the author himself remarks: “Palestine is occupied by the international media. It is being staged for sensational newscasts and Palestinians have become ‘performers’ of dramatic international evening newscasts.”