IVAN VOSECKÝ (CZ)
Izrahell, 2009

Digitální tisk / digital print, 213 x 320 cm
Se svolením autorů / courtesy the artists

„Neumím oddělovat svoje umění od toho, co prožívám, od svého života. Nemůžu si v klidu a teple malovat svoje obrázky, protože se mě do očí bijící nespravedlnost osobně dotýká. Nevím proč, já jsem si to nevybral. To není umělecká strategie.“ Dílo odstranila policie.

“I cannot separate my art from what I experience, from my life. I cannot happily, sound and safe paint my paintings, because this gross injustice personally concerns me. I don’t know why, I have not chosen it. It is not an art strategy.” The work was dismantled by the police.