NASRIN ABU BAKER (PS)
Teta Amina / Aunt Amina, 2010

Digitální tisk / digital print, 110 x 180 cm

Se svolením autora / courtesy the artist

Staré arabské domy v mnoha izraelských městech zůstávají prázdné, jakoby čekaly na své původní majitele, vyhnané během války v roce 1948, která vedla k založení státu Izrael. Izraelské vítězství, Palestinci nazývané Al-Nakhba (v překladu „katastrofa“), označuje počátek jejich bezdomovecké existence. Dodnes vlastní mnohé palestinské rodiny, roztroušené po celém světě, klíče ke svým bývalým domům v Jeruzalémě, Haifě nebo Tel Avivu a nadále čekají na den návratu. Malba palestinské ženy v tradičním bílém šátku na balkóně arabského domu ve vesnici Zalafa byla zhotovena ilegálně. Zatím je to jediný způsob, jak se Palestinci mohou vrátit domů. Její přízračná přítomnost připomíná kolemjdoucím, že pravděpodobně ještě stále někde čeká.

The old Arab houses in many towns in Israel remain empty as if still in expectation of their original owners driven out during the war in 1948 that lead to the founding of the state of Israel. The Israeli victory is remembered by Palestinians as Al-Nakhba or catastrophe and marks the beginning of their homeless existence. Until today many Palestinian families scattered around the globe posses the keys to their houses in Jerusalem, Haifa, or Tel Aviv and keep waiting for the day of return. The life size painting of a Palestinian woman wearing a traditional white scarf on a balcony of an Arab house in village Zalafa was done illegally. So far this is the only way the Palestinians can return home. The ghost-like presence of the woman reminds passers by that she is probably still out there waiting.