DAMIR NIKŠIĆ (BiH)
Kdybych nebyl muslim / If I Wasn’t Muslim, 2010

Video, 7 min 30 sec

Se svolením autora / courtesy the artist

Nikšićovo video, reagující na slavný muzikál na Broadwayi a film Šumař na střeše z roku 1971, obsahuje aktualizovanou verzi písně If I Were a Rich Man (Kdybych já byl Rothschild), která přirovnává život Židů za represivního carského režimu k diskriminaci, které dnes čelí muslimové v Bosně.

Made after the famous Broadway musical and 1971 film Fiddler On the Roof, the video by Nikšić offers an updated version of the famous song If I Were a Rich Man that likens the situation of Jews under the Tsarist oppresive regime and the discrimination experienced by today’s Muslims in Bosna.

Muslimská evropská vlajka / Muslim European Flag, 2011

Textil / textile
Se svolením autora / courtesy the artist

Muslimská evropská vlajka je parafrází ambicí sjednocené Evropy. Tvorbou atributů neexistujícího politického subjektu zkoumá Nikšić mechanismy vzniku národa a jejich vztah k projevům moci.

Muslim European Flag paraphrases aspirations of the united Europe. By devising the insignia of non-existing political entity, Nikšić explores mechanisms of the creation of a nation and their relation to the manifestation of power.