RUTI SELA & MAAYAN AMIR (IL)

Za hranicí viny č. 1 / Beyond Guilt No. 1, 2003, 9 min

Za hranicí viny č. 2 / Beyond Guilt No. 2, 2004, 18 min

Za hranicí viny č. 3 / Beyond Guilt No. 3, 2005, 14 min

Video
Se svolením autorů / courtesy the artists

Video trilogie Beyond Guilt (Za hranicí viny, 2003-2005) se věnuje propojení sexu a institucionálního násilí páchaného státem. Nesmlouvavé obrazy drsných dialogů a zdánlivě erotické konverzace nabírají nečekaný směr. Konflikt vzniká tam, kde jej nejméně čekáme, a odhaluje nesmírný vliv militarismu na izraelskou společnost. Za hranicí viny převrací vztah mezi fotografem a fotografovaným, muži a ženami, veřejnou a soukromou sférou, objektem a subjektem. Všechna díla odkazují k vlivu okupace, teroru a armády, coby prvkům utvářejícím izraelskou identitu, a to i v těch nejsoukromějších okamžicích. Sexuální identita a vojensko-politická identita se zdají být neodlučitelně propleteny

The video trilogy Beyond Guilt (2003-2005) looks into the entanglement of sex and the structural violence of the state. Through unapologetic images of brazen dialogues, seemingly erotic conversations often take an unexpected turn, and conflict erupts where we least expect it, exposing the overpowering influence of militarism on Israeli society. Beyond Guilt addresses the undermining of the power relation between the photographers and photographed, men and women, the public domain and the private sphere, object and subject. All the works allude to the influences of the occupation, terror and army as constitutors of an Israeli identity even in the most private moments. The sexual identity and the military-political identity seem intertwined inseparably.