MICHELLE & NICOLAS (CZ)
Michelle a Nicolas se zbraněmi, ze série World Press / Michelle a Nicolas with Guns, from the series World Press, 2012

Michelle a Nicolas truchlí, ze série World Press / Michelle a Nicolas Mourning, from the series World Press, 2012

Digitální tisk / digital print 80 x 120 cm

Se svolením autora / courtesy the artist

Předělávky snímků z agentury World Press, zobrazující palestinské bojovníky za svobodu s kalašnikovy a zoufalé ženy, truchlící nad svými blízkými, nejsou pouze svědectvím o prefabrikované povaze obrazů v médiích, ale jsou také projevem naší neschopnosti pochopit zážitky, které se liší od těch našich.

The remakes of World Press photographs depicting Palestinian freedom fighters with Kalashnikovs and women in despair mourning their dead manifest not only the prefabricated nature of media images but also our essential inability to comprehend experience so different from ours.