ANISA ASHKAR (PS)
Šampion (Muhammad Ali) / Champion (Muhammad Ali), 2004

Digitální tisk / digital print, 120 x 70 cm

Se svolením autora / courtesy the artist

Tento dvojitý autoportrét zachycuje boxující autorku v tričku s kaligrafickým nápisem „Mohamed Alí“. Jméno odkazuje ke slavnému černošskému muslimskému boxerovi, ale i ke stejnojmennému vládci Egypta z počátku 19. století. Nápis na její tváři oznamuje: „Čekám, až znova povstaneš, ring na tebe čeká.“ Dílo bylo inspirováno autorčinou zálibou v boxu, ale zároveň zkoumá vztahy mezi umělcem a divákem.

In this double self-portrait the artist is seen boxing wearing a T-shirt with the name "Muhammad Ali" inscribed upon in it calligraphy - the name conflating the famous African American Muslim boxer and the leader of Egypt in the beginning of the 19th century. On her face she wrote in makeup: "I am waiting for you to rise again, the ring awaits you". The work was inspired by her passion for boxing yet it also explores the relations between the art work or the artist and the viewer.